Record details

Title
    Strižné zóny v magmatických horninách
Statement of responsibility
    Rostislav Melichar
Other titles
    Shear zones in igneous rocks
Author
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 2
Pages
    s. 145-148
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    deformace
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    magma
    struktury hornin a minerálů
    tlak orientovaný
Keyword
    Horninách
    Magmatických
    Strižné
    Zóny
Abstract (in czech)
   Je diskutován vznik deformačních struktur v závislosti na mechanických vlastnostech magmatitů během tuhnutí magmatu. Studium střižných zon v neúplných utuhlých horninách umožní určení pole orientovaného tlaku a jeho datování.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012