Record details

Title
    Stripped gravity maps in Czechoslovakia
Author
    Blížkovský, M.
    Burda, Miloslav
    Šefara, J.
    Vyskočil, Vincenc
Editor
    Blížkovský, M.
    Bucha, V.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Pages
    s. 162-177
Keyword
    Czechoslovakia
    Gravity
    Maps
    Stripped
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013