Record details

Title
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
Author
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Růžička, Marek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 2
Pages
    s. 123-146
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KJB307020602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Stromataktové dutiny v sedimentech a úloha hrubozrnných příměsí
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Subject category
    polydisperse suspensions
    sedimentation experiments
    stromatactis cavities
Keyword
    Accessories
    Cavities
    Coarse-grained
    Role
    Sediments
    Stromatactis
Abstract (in czech)
   Rozborem předcházejících experimentálních prací na simulaci stromataktových dutin v rychle ukládaných suspenzích částic je zdůvodněno pokračování experimentů směrem k identifikaci dílčích podmínek. V práci jsou zavedeny dva druhy experimentů. První směřuje k objasnění, jak poněkud větší částice mohou na sebe vzájemně působit. Při těchto experimentech, zejména mírně odstupňované, tridisperzní směsi hranatých nebo členitých částic měly tendenci tvořit pěchované shluky s následnou tvorbou kleneb nad dutinami. Druhá skupina experimentů kombinovala bidisperzní směsi větších zrn a polydisperzní, takřka jednomodální základní masy z hranatých zrníček. Tyto dvě komponenty, použity samostatně, měly téměř nulovou schopnost tvořit tyto dutiny. Jakmile ovšem byly kombinovány, tak i malá množství větších zrn vedla k růstu prostorných dutin.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012