Record details

Title
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
Statement of responsibility
    Jindřich Hladil, Marek Ružička & Leona Koptíková
Author
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Koptíková, Leona
    Ružička, Marek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 81, no. 2
Pages
    p. 123-146
Year
    2006
Notes
    1 obr., 2 fot., 4 pl.
    Bibliografie na s. 144-146
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    Crinoidea
    frakce hrubozrnná
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
    sedimenty organické
    studie experimentální
    suspenze
    zrna
Keyword
    Accessories
    Cavities
    Coarse-grained
    Role
    Sediments
    Stromatactis
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012