Record details

Title
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
Author
    Kříbek, Bohdan
    Pouba, Z.
    Pudilová, Marta
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 3
Pages
    12
Year
    2000
Thesaurus term
    Upper Proterozoic, Neoproterozoic, Barrandian, stromatolite, chert, stiriolite, geysirite microfossils, sabkha facies, geochemistry, stable isotopes, organic matter
Keyword
    Barrandian
    Cherts
    Proterozoic
    Review
    Stromatolite-like
    Upper
Abstract (in english)
   ?
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014