Record details

Title
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
Statement of responsibility
    František Hubatka, Lubomil Pospíšil
Other titles
    Evidence for horizontal shifts in the Vienna Basin
Author
    Hubatka, František
    Pospíšil, Lubomil
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 63-67
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza tektonická
    interpretace dat
    neogén
    seizmika reflexní
    vídeňská pánev
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Kúty
Keyword
    Důkazy
    Horizontální
    Pánvi
    Posuvy
    Stromečkové
    Struktury
    Vídeňské
Abstract (in czech)
   Během reflexně-seizmického výzkumu byla na profilu v okolí obce Kúty zjištěna výrazná stromečková (vějířová, flower) struktura, vznikající na zlomech s horizontálními posuny (strike-slips). Je to prvé zjištění struktury tohoto typu na základě seizmických dat v oblasti Západních Karpat. Její stáří je pont až kvartér. Revize a reinterpretace starších seizmických profilů z této oblasti ukázala existenci podobných struktur a mladších antiklinálních zlomů VSV-ZJZ směru v oblasti Kúteckého příkopu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012