Record details

Title
    Stroncium v pitných vodách České republiky
Statement of responsibility
    Václav Zýka
Other titles
    Strontium in the drinking waters of Czech Republic
Author
    Zýka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 12
Pages
    s. 372-375
Year
    1990
Notes
    1 obr., 9 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    analýza škodlivin
    Český masiv
    geomedicína
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    pitná voda
    Sr (stroncium - 38)
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    České
    Pitných
    Republiky
    Stroncium
    Vodách
Abstract (in czech)
   Při výzkumu chemického složení pitných vod z nejvýznamnějších zdrojů České republiky byly v některých z nich zjištěny vysoké koncentrace stroncia. Podrobný výzkum studničních vod na řadě lokalit ukázal, že v některých částech české křídové pánve jsou tyto vody mimořádně nasycené stronciem i jinými prvky. Hodnota poměru Ca/Sr, která se pohybuje ve vodách mineralizujících v normálním geochemickém prostředí kolem 300, klesá ve vodách některých lokalit pod 100 i níže. Takové narušení přirozeného poměru těchto prvků může mít negativní vliv na lidské zdraví. Přítomnost vysokých koncentrací stroncia byla zjištěna teprve v posledních letech a nebyla ještě zkoumána z hlediska geomedicíny.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012