Record details

Title
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
Statement of responsibility
    Jiří Bendl, Karel Vokurka
Author
    Bendl, Jiří
    Vokurka, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 5
Pages
    p. 655-663
Year
    1989
Notes
    4 obr., 2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    experimentální petrografie a modelování
    geneze a diferenciace magmatu
    geochemie magmatických hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    hlubinné horniny s křemenem
    moldanubikum
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Blatná
    Formation
    Granodiorite
    Isotope
    Model
    Strontium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012