Record details

Title
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
Author
    Černý, I.
    Dopita, Miloslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru
Pages
    s. 227-278
Notes
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Short characterization of mines and non-mine establishments. Active mines
    Rozsah: 52 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    coal mines in the Czech part of USCB
Keyword
    Charakteristika
    Činné
    Dolů
    Doly
    Nedůlních
    Organizací
    Stručná
Abstract (in czech)
   Charakteristika dolů v OKR a nedůlních organizací s vazbou na důlní průmysl. Aktivní doly.
Abstract (in english)
   Characterization of mines and non-mine establishments with relation to coal mine industry. Active mines.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012