Record details

Title
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
Statement of responsibility
    František Kalenda
Other titles
    A brief geological setting of the Zlaté hory ore district
Author
    Kalenda, František
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 3
Pages
    s. 171-176
Year
    1998
Notes
    3 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    geneze ložiska
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kontrola strukturní
    ložisko masivních sulfidů
    mineralizace
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    Geologických
    Poměrů
    Přehled
    Revíru
    Rudního
    Stručný
    Zlatohorského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012