Record details

Title
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
Statement of responsibility
    Marie Kovalová
Author
    Kovalová, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 79
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Subject group
    kongres
    ložisko metamorfované
    rudy
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    U (uran - 92)
Keyword
    Břidlicích
    černých
    Mezinárodního
    Poznatků
    Přehled
    Stručný
    Zasedání
Abstract (in czech)
   Je podán přehled poznatků o výskytu uranu v černých břidlicích ze sekce -Černé břidlice- /IGCP Projekt č. 254/ na 1. zasedání sedimentologického kongresu v Pekingu. Příspěvky se týkaly geochemie a metalogeneze černých břidlic jako zdroje uranu a barevných kovů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012