Record details

Title
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
Statement of responsibility
    Igor Soejono, Eliška Žáčková, Zuzana Kratinová, Matěj Machek, Alfréd Čuňátko
Author
    Čuňátko, Alfréd
    Kratinová, Zuzana
    Machek, Matěj
    Soejono, Igor
    Žáčková, Eliška
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 75-76
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    analýza tektonická
    deformace
    konference
    křemen
    kůra oceánská
    letovické krystalinikum
    metagabro
    metapelity
    minerály horninotvorné
    ofiolity
    proces polyfázový
    rekrystalizace
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Complex
    Crust
    Crystalline
    Letovice
    Metamorphic
    Ocean
    Record
    Relic
    Structural
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012