Record details

Title
    Structural evolution of the eastern part of the Klodzko region based on a new interpretation of folds of the earliest generation
Other titles
    Ewolucja strukturalna wschodnej części ziemi Kłodzkiej w świetle nowej interpretacji fałdów najstarszych generacji