Record details

Title
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
Statement of responsibility
    Peter Kováč, Ivan Filo
Other titles
    Štruktúrna interpretácia geologickej stavby trosiek chočského príkrovu Chočských vrchov
Author
    Filo, Ivan
    Kováč, Peter
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 24, no. 1-2
Pages
    s. 39-44
Year
    1992
Notes
    5 obr.,19 bibl.
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Chočské vrchy
    deformace
    dynamická analýza
    fáze tektonická
    tektonický styl
    tektonika regionální
    vrásnění alpinské
Subject category
    chočský příkrov
Geographical name
    Bralo
    ČSFR-Slovensko
    Likavka
    Valaská Dubová
Keyword
    Choč
    Chočské
    Interpretation
    Mts
    Nappe
    Outliers
    Structural
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012