Record details

Title
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Jakub Trubač, Kryštof Verner, Jiří Žák, Jaroslava Pertoldová, Josef Šrámek, Jiří Sedlák, Patricie Týcová
Author
    Pertoldová, Jaroslava
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
    Trubač, Jakub
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 89-90
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    anizotropie
    granit typu S
    gravimetrie
    konference
    moldanubický pluton
    pluton
    vlastnosti magnetické
    vmístění
    vnitřní stavba
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bohemian
    Fabric
    Geophysical
    Magnetic
    Massif
    Moldanubian
    Pattern
    Plechý
    Pluton
    Post-collisional
    Signature
    Structural
    SW
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012