Record details

Title
    Structure and dynamic of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
Author
    Baron, I.
    Cílek, Václav
    Hubatka, F.
    Krejčí, O.
    Melichar, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Natural Hazards and Earth System Sciences
Vol./nr.
    Roč. 4, Spec.
Pages
    s. 549-562
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Struktura a dynamika hluboce založených svahových pohybů magurského flyšového pásma ve vnějších západních Karpatech (Česká republika)
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Magura Flysch Nappe
    tectonics
    Western Carpathians
Keyword
    Carpathians
    Czech
    Deep-seated
    Dynamic
    Failures
    Flysch
    Magura
    Nappe
    Outer
    Republic
    Slope
    Structure
    Western
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá vznikem a vývojem hluboce založených sesuvů na Vsetínsku
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012