Record details

Title
    Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
Statement of responsibility
    Vladimír Rudajev, Tomáš Lokajíček, Radim Číž
Author
    Číž, Radim
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 9(100)
Pages
    p. 121-130
Year
    1996
Notes
    6 diagr., 1 tab., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    analýza petrotektonická
    kladensko-rakovnická pánev
    seizmicita
    těžba
    uhlí bituminózní
    zemětřesení indukované
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Distribution
    Elements
    Energy-frequency
    Phenomena
    Rocks
    Seismic
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012