Record details

Title
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
Statement of responsibility
    Pavel Straka, Jaroslav Buchtele, Jana Endrýsová, Vladimír Machovič
Other titles
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
Author
    Buchtele, Jaroslav
    Endrýsová, Jana
    Machovič, Vladimír
    Straka, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 7(113)
Pages
    s. 147-149
Year
    1999
Notes
    8 bibl.
    v témže svazku je anglická verze, vč.angl. resumé s.19
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    dusík
    hornoslezská pánev
    krystalochemie
    kyslík
    macerály
    porozita
    síra
    technologie
    uhlí bituminózní
    vazba chemická
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    černých
    českých
    Frakcí
    Macerálových
    Struktura
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012