Record details

Title
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
Statement of responsibility
    František Mlejnecký, Karel Schulmann
Other titles
    Structural analysis and deformation styles of Paleozoic in eastern part of Prague basin
Author
    Mlejnecký, František
    Schulmann, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 54
Subject group
    Barrandien
    paleozoikum-spodní
    pražská pánev
    vápenec
    vrása
    zlom
    zóna zvrásněná
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Analýza
    části
    Deformační
    Paleozoika
    Pánve
    Pražské
    Strukturní
    Styly
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012