Record details

Title
    Strukturní geologie a geotektonika
Statement of responsibility
    J. Jaroš
Author
    Jaroš, J.
Language
    česky
Source title - monograph
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Pages
    s. 40-54
Classfication no.
    061.3
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    akrece
    deformace
    fanerozoikum
    geologie strukturní
    konference
    kůra zemská
    ostrovní oblouk
    prekambrium
    tektonika desková
    vrásnění
    zóna riftová
    zóna střižná
Geographical name
    země světa
Keyword
    Geologie
    Geotektonika
    Strukturní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014