Record details

Title
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
Other titles
    Structural interpretation of Upper Cretaceous sediments embedded within the Upper Jurassic limestone of Martinka cliff (Pavlovské vrchy hills)
Author
    Bubík, Miroslav
    Krejčí, Oldřich
    Poul, Ivan
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 17, č. zima
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Outer Western Carpathians, Ždánice Unit, Tithonian, Upper Cretaceous, tectonics
Keyword
    Do
    Interpretace
    Martinka
    Pavlovské
    Sedimentů
    Skalní
    Stěny
    Strukturní
    Svrchnojurských
    Svrchnokřídových
    Vápenců
    Vmístění
    Vrchy
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Martinka v Pavlovských vrchách byly v ernstbrunnských vápencích nalezeny vklíněné svrchnokřídové jílovité, vápnité sedimenty. Sedimenty byly mikropaleontologicky datovány do středního turonu a zařazeny do klementského sovrství. Tyto nalezené sedimenty byly vmístěny (zavrásněny) během mladšího alpinského vrásnění a v současnosti zaujímají pozici na mezivrstevním odlepení. Nejdená se tedy o neptunické žíly.
Abstract (in english)
   Structural interpretation of Upper Cretaceous sediments embedded within the Upper Jurassic limestone of Martinka cliff (Pavlovské vrchy hills)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014