Record details

Title
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
Other titles
    Structural development of metagranites from Svratka Complex Unit
Author
    Melichar, Rostislav
    Soejono, Igor
    Tajčmanová, Lucie
    Verner, Kryštof
    Zavřelová, Alice
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
Pages
    115
Notes
    Akce: 2007/09/19 ; Volary
Thesaurus term
    metagranites
    Svratka Unit
    tectonics
Keyword
    Krystalinika
    Metagranitů
    Strukturní
    Svrateckého
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika má velmi nehomogenní charakter, zajímavostí je anomálně měkké chování živce oproti křemeni. Lze jej vysvětlit uplatněním mechanismu prokluzu po hranicích zrn.
Abstract (in english)
   Strain of the corse-grained metagranites from Svratka Crystalline Unit is very heterogeneous, anmalous softening of a feldspar in comparison to quartz is special feture in this rock. It may be explained by sliding along grain boundaries.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012