Record details

Title
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
Statement of responsibility
    Martin Janoška, Pavel Hanžl
Other titles
    Structural and geological research of the Zábřeh Crystalline Unit near the town of Moravská Třebová
Author
    Hanžl, Pavel
    Janoška, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 145-146
Year
    1996
Notes
    1 obr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    geologie strukturní
    kinematika
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Městečko Trnávka (Svitavy)
    Moravská Třebová (Svitavy)
    Staré Město (Svitavy)
Keyword
    14-34
    14-43
    Geologický
    Krystalinika
    Mohelnice
    Moravské
    Strukturně
    Svitavy
    Třebové
    Výzkum
    Zábřežského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012