Record details

Title
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
Statement of responsibility
    Jan Rybář, Vít Jánoš, Jan Klimeš, Tomáš Nýdl
Other titles
    Structurally controlled slope movements in the eastern section of Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic
Author
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 113-118
Year
    2008
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Classfication no.
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    deformace
    flyš
    mapa inženýrskogeologická
    pohyb svahový
    reliéf
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    svah
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    25-22
    25-24
    Beskyd
    části
    Frýdek-Místek
    Moravskoslezských
    Podmíněné
    Pohyby
    Strukturně
    Svahové
    Turzovka
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012