Record details

Title
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
Author
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 113-118
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Structurally controlled slope movements in the eastern section of Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    landslide inventory
    slide
    spread
Keyword
    Beskyd
    části
    Moravskoslezských
    Podmíněné
    Pohyby
    Strukturně
    Svahové
    Východní
Abstract (in czech)
   Byly zkoumány hluboce založené svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd. Úklon vrstev k J až k JV se projevuje asymetrií ve vývoji různě orientovaných svahů.
Abstract (in english)
   The study concerns deep seated slope movements in the eastern section of Moravskoslezské Beskydy Mts. In the region moderate inclination of layers to S and SE is responsible for asymmetric development of slopes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012