Record details

Title
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
Statement of responsibility
    Rostislav Melichar, Martin Janoška
Other titles
    Structural and geological research of the relation between the Polička and Letovice crystalline units
Author
    Janoška, Martin
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 89-90
Year
    1994
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    deformace
    dynamická analýza
    metamorfika
    moldanubikum
    tektonika regionální
    vrásnění variské
    zábřežské krystalinikum
    zóna střižná
Subject category
    střižná zóna
Geographical name
    ČR-Morava
    Hamry (u Svitav)
    Letovice
    Polička
Keyword
    24-12
    Hamrů
    Krystalinika
    Letovice
    Letovického
    Okolí
    Poličského
    Strukturně-geologický
    Výzkum
    Vztahu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012