Record details

Title
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
Author
    Holub, František
    Nahodilová, Radmila
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    1
Keyword
    Durbachitických
    Indikátory
    Jako
    Moldanubika
    Plutonů
    Stavby
    Struktury
    Tektonometamorfního
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014