Record details

Title
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
    Steinerová, Michaela
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Pages
    S. 7-66
Notes
    Projekt "Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu"; v rámci JPD 2/Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu TUTS II. hl. město Praha na období 2004-2006/
    Překlad názvu: Study I. - Use of wastes in the building materials production
    Rozsah: 60 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    building materials
    geopolymers
    restoration
Keyword
    Hmot
    Odpadů
    Stavebních
    Studie
    Výrobě
    Využívání
Abstract (in czech)
   Práce je zaměřena na metody využívání odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot.
Abstract (in english)
   The work is aimed to the methods of wastes applications to building materials production.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012