Record details

Title
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
Author
    Souček, Kamil
    Staš, B.
    Šňupárek, Richard
Conference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005/10. : 03.02.2005-04.02.2005 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
Pages
    s. 17-23
Notes
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Geophysical method study of quality measurement of grouting works in surroudings of mine openings
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    seismic methods in monitoring of efficiency
    strengthening grouting
Keyword
    Děl
    Důlních
    Geofyzikálních
    Injektážních
    Kvality
    Měření
    Metod
    Okolí
    Prací
    Studie
Abstract (in czech)
   Zpevňující injektáže reprezentují efektivní metodu ovlivňování přetvárných a pevnostních vlastností horninového masivu. Monitorování účinnosti injektážního procesu by mělo být nedílnou součástí injektážního procesu. Tento příspěvek pojednává o možnosti použití seismických metod (založených na šíření elastických vln ve fyzikálně pružném horninovém prostředí) pro monitorování účinnosti zpevňujících injektáží v okolí důlních děl.
Abstract (in english)
   Strengthening grouting represents effective method to influencing of deformation and strength properties of rock mass. The monitoring of efficiency should be integral part of grouting process. This contribution deals with possibilities of utilisation of seismic methods (based on elastic wave propagation in physical-elastic rock environment) in monitoring process of efficiency of strengthening grouting in surroudings of mine openings.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012