Record details

Title
    Studie implantátů pro osteosyntézu bederní páteře
Author
    Balík, Karel
    Beneš, J.
    Sochor, M.
    Tichý, P.
Conference
    Skelet 2002 (01.01.2002 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Skelet 2002 - Abstracts of International Conference
Pages
    s. 70-71
Notes
    Projekt: GA106/00/1407, GA ČR
    Překlad názvu: Study of implants used for osteosynthesis of lumbar spine
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    biocompatibility
    C-C composite
    mechanical testing
Keyword
    Bederní
    Implantátů
    Osteosyntézu
    Páteře
    Studie
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou prezentovány některé výsledky mechanických zkoušek a zkoušek biokompatibility provedených na kompozitu na bázi uhlík-uhlík pro použití v kostní chirurgii ve formě meziobratlových (mezitělních) rozpěrek.
Abstract (in english)
   In this paper are presented some results of mechanical and biocompatible testing of C-C composite used for treatment of some human lumbar spine injuries in the form of the intervertebral cages.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012