Record details

Title
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
Author
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
    Skotnica, Marek
Conference
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu (06.12.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
Pages
    s. 46-102
Notes
    Projekt: GA105/93/2017, GA ČR
Keyword
    Masivu
    Pohybů
    Přenosového
    Sledování
    Studie
    Systému
    Vertikálních
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012