Record details

Title
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
Statement of responsibility
    Miroslav F. Podhajský
Other titles
    A study on influence of ore outcrops on soil quality. Part 1. Investigation of particular case. Studies on history of mining
Author
    Podhajský, Miroslav F.
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Vol./nr.
    Roč. 131
Pages
    s. 43-46
Year
    1994
Notes
    2 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    ekologie
    kovy těžké
    moravský devon a spodní karbon
    odpady
    půdy
    rudy barevných kovů
    zemědělství
    změny přírodního prostředí těžbou
    znečištění
Subject category
    rekultivace
Geographical name
    ČR-Morava
    Horní Benešov
Keyword
    Konkrétního
    Kvalitu
    Ložisek
    Metodika
    První
    Případu
    Půdy
    Studie
    šetření
    Vlivu
    Výchozů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012