Record details

Title
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
Statement of responsibility
    Radek Škoda, Mariana Klementová & Renata Čopjaková
Other titles
    Study of zirkon from alkali syrnites near Naloučany, Moldanubicum, Czech Republic
Author
    Čopjaková, Renata
    Klementová, Mariana
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 94, č. 1-2
Pages
    s. 47-59
Year
    2009
Notes
    2 diagr., 4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    alkalický syenit
    chemismus hornin
    mikroskopie elektronová
    mikroskopie skanovací
    minerály akcesorické
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    složení chemické
    thorium
    třebíčský pluton
    uran
    zirkon
    zirkonium
Geographical name
    Morava západní (Česko)
    Naloučany (Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
Keyword
    Alkalického
    Moldanubikum
    Naloučan
    Studie
    Syenitu
    Zirkonu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012