Record details

Title
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
Statement of responsibility
    Jaroslav Jiskra
Author
    Jiskra, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 11
Pages
    s. 34-38
Year
    2002
Notes
    8 fot., 4 fot. příl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    kontrola strukturní
    lignit
    lom
    mezinárodní spolupráce
    těžba povrchová
    využití nerostných zdrojů
    zdroje energetické
Geographical name
    Řecko
Keyword
    Báňských
    Cesta
    Do
    Lignitového
    Odborníků
    Ptolemaida
    Revíru
    řeckého
    Skupiny
    Studijní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012