Record details

Title
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
Statement of responsibility
    Václav Vávra
Other titles
    Study of accessory minerals in selected plutonic rocks from the NE of the Bohemian Massif
Author
    Vávra, Václav, 1971-
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Pages
    s. 89-91
Notes
    1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    allanit
    apatit
    granitoidy
    granitoidy silesika
    ilmenit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály akcesorické
    pluton
    staroměstské krystalinikum
    vrásnění variské
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Akcesorických
    Českého
    Horninách
    Masivu
    Minerálů
    Okraje
    Plutonických
    Studium
    Vybraných
Abstract (in english)
   The accessory minerals in plutonic rocks of the NE part of the Bohemian massif were studied. The chemical composition of accessory minerals is the fundamental point of view to differences between plutonic rocks. It is possible to divide the rocks into to groups. The first one comprises acid rocks of the Žulová massif, Šumperk massif and Rudná hora massif, the second one comprises intermediate rocks of the Staré Město belt and Zábřeh crystalline complex
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012