Record details

Title
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
Statement of responsibility
    Jan Pašava, Anna Vymazalová, Ilja Knésl, Lukáš Ackerman
Other titles
    PGE in ultramafic rocks of the burried ophiolite complex near Svitavy in the Bohemian Massif
Author
    Ackerman, Lukáš
    Knésl, Ilja
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 130-132
Year
    2007
Notes
    2 diagr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    kadmium
    kovy skupiny platiny
    letovické krystalinikum
    millerit
    nikl
    ofiolity
    pyroxenit
    serpentinit
    spinel
    sulfidy
    ultrabazika
    vrt hluboký
    vzácné zeminy
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Svitavy
Keyword
    14-34
    Anomálie
    Distribuce
    Horninách
    Magnetické
    Pt-kovů
    Studium
    Svitavské
    Svitavy
    Tíhové
    Ultrabazických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012