Record details

Title
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
Author
    Růžičková, Eliška
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 182
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/95/0841, GA ČR
Keyword
    Clay
    Continental
    Czech
    České
    Fraction
    Frakce
    Glaciations
    Jílové
    Kontinentálního
    Republic
    Republice
    Sediments
    Sedimentů
    Studium
    Study
    Zalednění
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012