Record details

Title
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
Statement of responsibility
    Eva Šebestová, Vladimír Machovič, Helena Pavlíková, Věra Spěváčková, Petr Beneš, Karel Kratzer, Jiří Mizera
Other titles
    A possible use of humic-clay complexes for the cleaning of industrial seawage waters
Author
    Beneš, Petr
    Kratzer, Karel
    Machovič, Vladimír
    Mizera, Jiří
    Pavlíková, Helena
    Spěváčková, Věra
    Šebestová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 2(99)
Pages
    s. 137-146
Year
    1996
Notes
    2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    čištění
    důlní vody
    jíl
    kovy těžké
    ložisko jílu
    severočeská pánev
    sorpce
    toxicita
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    čištění
    Humáto-jílových
    Komplexů
    Odpadních
    Použití
    Průmyslových
    Studium
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012