Record details

Title
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
Statement of responsibility
    Jaroslav Hrabal
Author
    Hrabal, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    s. 3-17
Year
    1989
Notes
    4 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu.
Classfication no.
    552
Subject category
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    měření optických konstant
    metamorfní pochody
    oblast tepelsko-barrandienská
    ordovik
    organická geochemie
    silur
Keyword
    Barrandienu
    Břidlic
    Dispergovaných
    Jílovitých
    Látek
    Odraznosti
    Organických
    Studium
    Vybraných
    Vzorcích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012