Record details

Title
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    Dominik Talla, Zdeněk Losos, Petr Sulovský, Renata Čopjaková
Other titles
    Study of optical anomalies in garnets from Ca-skarns in the Brno massif, Šumperk Massif and Žulová massif
Author
    Čopjaková, Renata
    Losos, Zdeněk, 1962-
    Sulovský, Petr, 1952-
    Talla, Dominik
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 98-102
Year
    2005
Notes
    3 fot., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    anizotropie
    brněnský masiv
    chemismus minerálů
    granáty
    granitoidy silesika
    krystalochemie
    skarn
    vlastnosti optické
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Bludov (Šumperk, Šumperk)
    ČR-Morava
    Moravské Bránice (Brno-venkov, Ivančice)
    Žulová (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    14-22
    14-41
    24-34
    Anomálií
    Brněnského
    Ca-skarnů
    Granátech
    Ivančice
    Jeseník
    Masivu
    Optických
    Studium
    Šumperk
    šumperského
    žulovského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012