Record details

Title
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
Other titles
    Study of optical anomalies in garnets from Ca-skarns in the Brno massif, Šumperk massif and Žulová massif
Author
    Čopjaková, Renata
    Losos, Zdeněk
    Sulovský, Petr
    Talla, Dominik
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Vol./nr.
    Roč. 12, č. srpen
Pages
    5
Year
    2005
Thesaurus term
    Moravo-Silesian Zone, Ca-skarns, optical anisotropy, grossular-andradite, electron microprobe
Keyword
    Anomálií
    Brněnského
    Ca-skarnů
    Granátech
    Masivu
    Optických
    Studium
    šumperského
    žulovského
Abstract (in czech)
   Optická anisotropie se běžně vyskytuje v grosulár-andraditových granátech různých Ca-skarnů. V tomto článku jsou diskutovány rozdíly v chemismu isotropních a neisotropních lamel.
Abstract (in english)
   Study of optical anomalies in garnets from Ca-skarns in the Brno massif, Šumperk massif and Žulová massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014