Record details

Title
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
Statement of responsibility
    Josef Havíř
Other titles
    Study of orientation of the principal paleostress axes in the vicinity of the Moravian Gateway - results of the first stage
Author
    Havíř, Josef, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 44-46
Year
    2001
Notes
    3 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    napětí
    orientace
    rotace
    tektonika extenzní
    vápenec
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    zlom
Geographical name
    ČR-Morava
    Opatovice (Přerov)
    Týn nad Bečvou (Přerov)
    Ústí (Přerov)
    Veselíčko (Přerov)
Keyword
    25-11
    25-13
    25-14
    Brány
    Etapy
    Hlavních
    Hlubočky
    Meziříčí
    Moravské
    Okolí
    Orientace
    Os
    Paleonapětí
    První
    Přerov
    Studium
    širším
    Valašské
    Výsledky
Abstract (in english)
   The orientation of the principal paleostress axes were studied in the Palaeozoic sediments in the vicinity of the Moravian Gateway. The paleostress analyses were based on the fault geometry investigation. Several different paleostress fields were found. Rotation of fault geometry in the tilted fold limb during the Variscan folding proves the Variscan age of some fields. On the other hand, the orientation of computed extensional paleostress fields (the maximum extension is orientated from NE-SW to ENE-WSW) could be comparable to the young (up to Pliocene/Pleistocene) extension.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012