Record details

Title
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
Statement of responsibility
    Vladimír Pelikán
Other titles
    A study of causes of changes of nitrates concetration in surface- and groundwaters
Author
    Pelikán, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3-4
Pages
    s. 305-318
Year
    1991
Notes
    4 tab., 9 diag.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    analýza škodlivin
    hydrochemie
    koncentrace
    koncentrace dusičnanů
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
Keyword
    Dusičnanů
    Koncentrace
    Podzemních
    Povrchových
    Příčin
    Studium
    Vodách
    Změn
Abstract (in czech)
   Pro povrchové vody je největším nebezpečím eroze půdy, při níž dochází k vysokému odnosu dusičnanů. Sledováním koncentrace v povrchových vodách se dá také zjistit, ve kterých povodích je eroze nejvýraznější. V podzemních vodách je koncentrace dusičnanů pomalejší a je závislá na jejich přínosu s infiltrující vodou a na mikrobiologické redukci. Tyto procesy působí současně a výsledná koncentrace záleží na jejich vzájemné intenzitě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012