Record details

Title
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
Statement of responsibility
    Andrzej Jaworski
Other titles
    Petrophysical-geochemical study of the crystalline rocks of selected cora mountains (Tatra, Small Carpathians, Lower Tatra, Gemerids) and of the crystalline substratum of the Carpathian foreland
Author
    Jaworski, Andrzej
Language
    polsky
Source title - serial
    Archiwum mineralogiczne
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 2
Pages
    s. 69-237
Year
    1988
Notes
    41 obr., 5 pl., 45 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    550
    552
Keyword
    Gemerydy
    Gór
    Karpat
    Karpaty
    Krystalicznegoprzedgórza
    Krystaliniku
    Małe
    Niskie
    Oraz
    Petrofyzično-geochemiczne
    Podloźa
    Studium
    Tatry
    Trzonomych
    Utworów
    Wybranych
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2010
Import date
    8. 8. 2012