Record details

Title
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 6
Pages
    s. 8-10
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA105/02/0895, GA ČR
    Projekt: IAB3086102, GA AV ČR
    Překlad názvu: A study into the surfaces of discontinuity in rock samples by means of computer tomography
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    computer tomography
    discontinuities in geomechanics
Keyword
    Hornin
    Nespojitosti
    Ploch
    Počítačové
    Pomocí
    Studium
    Tomografie
    Vzorcích
Abstract (in czech)
   Plochy nespojitosti jako pukliny, trhliny, mikroporušení a další diskontinuity ovlivňují svou přítomností v horninovém masivu velmi významně jeho vlastnosti. Sada ploch nespojitosti byla testována pomocí počítačové tomografie (CT). CT se ukázala být velmi dobrou metodou pro vizualizaci makroporušení.
Abstract (in english)
   The set of different discontinuities was tested by computer tomography (CT) to judge the possibility of utilisation of this method for visualisation of discontinuities in geomechanics. CT displays very good open cracks.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012