Record details

Title
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
Statement of responsibility
    Pavel Konečný, Alena Kožušníková, Jana Chmelová
Author
    Chmelová, Jana
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 6
Pages
    s. 8-10
Year
    2004
Notes
    2 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    548
    553.9
Conspectus category
    004
    553
Subject group
    digitální simulace
    geologie ložisková
    hornoslezská pánev
    kontrola mechanická
    kontrola strukturní
    mechanika hornin
    model trojrozměrný
    tomografie
    uhlí bituminózní
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Hornin
    Nespojitosti
    Ploch
    Počítačové
    Pomocí
    Studium
    Tomografie
    Vzorcích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012