Record details

Title
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
Statement of responsibility
    Stanislav Staněk
Author
    Staněk, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 2
Pages
    s. 153-173
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Subject group
    aureola
    břidlice jílová
    chemické vlastnosti
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska nerud
    moravský devon a spodní karbon
    prvky stopové
    rentgenfluorescenční metoda
    spektrometrie
    struktury sedimentů
    textury sedimentů
    vrtání
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Svatoňovice
Keyword
    Břidlic
    Jílových
    Okr.Opava
    Pruhu
    Studium
    Svatoňovice
    štípatelných
Abstract (in czech)
   Popis ložisek Waldfrieden a Woodboys, popis minerálů, tektonických poruch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012