Record details

Title
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
Statement of responsibility
    David Buriánek, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba, Jiří Otava
Other titles
    Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1-2
Pages
    s. 169-184
Year
    2008
Notes
    1 obr., 4 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    brunovistulikum
    chemismus minerálů
    devon
    granáty
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    kambrium
    litofacie
    oblast snosová
    paleoprostředí
    redepozice
    sedimenty siliciklastické
    těžké minerály
    turmalín
    zirkon
Geographical name
    Červený kopec (Brno, Česko)
    Koryčany (Kroměříž, Kroměříž)
    Měnín (Brno-venkov, Židlochovice)
    Morava (Česko)
    Němčičky (Břeclav, Hustopeče)
    Ždánice (Hodonín, Kyjov)
Keyword
    Devonského
    Jihovýchodní
    Kambrického
    Klastických
    Minerálů
    Moravě
    Provenience
    Sedimentech
    Sedimentologie
    Stáří
    Studium
    Těžkých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012