Record details

Title
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
Author
    Horváthová, Lucie
Conference
    Studentská geologická konference 2006 (20.10.2006-21.10.2006 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
Pages
    s. 12-13
Notes
    Projekt: LC506, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Study of tectonic movements in the Bohemian Massif using kinematic indicators of brittle tectonic
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Bohemian Massif
    brittle tectonics
    tectonic movements
Keyword
    Českém
    Indikátorů
    Kinematických
    Křehké
    Masivu
    Pohybů
    Pomocí
    Studium
    Tektonických
    Tektoniky
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012