Record details

Title
    Studnické vrchy - Hradiště
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Památky a příroda
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 188-189
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Památ. a Přír.
Subject group
    kutnohorské krystalinikum
    ochrana přírody
    tvary geomorfologické
    zvětrávání mechanické
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Studnice
Keyword
    Hradiště
    Studnické
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012